AXXÈS Z MYŚLĄ O PRZEWOŹNIKACH

Nasz identyfikator elektronicznego poboru opłat B’moov umożliwia pojazdom ciężarowym i autobusom łatwe i uiszczanie opłat w punktach poboru opłat we Francji, Szwajcarii, Liechtensteinie, Niemczech, Belgii, Włoszech, Austrii, Polsce, na Węgrzech, w Hiszpanii, Portugalii, na mostach i w tunelach łączących Danię ze Szwecja (Øresund – Storebaelt), a także podatków drogowych w Belgii i w Niemczech.


Bmap by Axxès

Symulator sieci objętych opłatą

OPŁATA KILOMETROWA W BELGII

OPŁATA KILOMETROWA W BELGII

1 kwietnia 2016 r. w trzech regionach Belgii, tworzących międzyregionalną instytucję Viapass, wprowadzona została opłata kilometrową dla pojazdów przewożących towary, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (MMAT).

Opłata kilometrowa obowiązuje w sieci dróg (autostrady, drogi regionalne i gminne) w trzech regionach, z których znaczna część objęta jest już eurowinietą. Podczas jazdy po drogach w Belgii pojazd musi być wyposażony w aktywny identyfikator. System opiera się na zasadzie „użytkownik jest płatnikiem”. W ten sposób każdy wnosi sprawiedliwy wkład w korzystanie z belgijskich dróg.


SIEĆ PŁATNYCH DRÓG W NIEMCZECH: LKW-Maut

Ponad 50 000 km niemieckich dróg federalnych i autostrad podlega opłacie. Opłatą objęte są pojazdy przewożące towary i pojazdy przegubowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t. Od 2005 r. opłata była obowiązkowa dla pojazdów przewożących towary o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t , a od lipca 2018 r. obejmuje pojazdy od 7,5t. Wysokość opłaty obliczana jest na podstawie:

  • Przebytej trasy.
  • Liczby osi.
  • Klasę emisji spalin pojazdu lub zespołu pojazdów.

Stawka wynosi od 0,08 do 0,26 euro za km.


LKW-Maut