ZOSTAŃ PARTNEREM HANDLOWYM Axxès

ZOSTAŃ PARTNEREM HANDLOWYM

Axxès zapewnia swoim dystrybutorom wszystkie narzędzia i środki umożliwiające efektywną współpracę i wyniki odpowiadające ich ambicjom.

Axxès zapewnia swoim dystrybutorom wszystkie narzędzia i środki umożliwiające efektywną współpracę i wyniki odpowiadające ich ambicjom.

Axxès zapewnia:

  • Dedykowanego partnera do zarządzania spełniający dokumentacją.
  • Wielojęzyczny zespół odpowiedzialny za koordynację i odpowiedzi na wszelkie pytania.
  • Platformę „machine to machine” przeznaczoną dla klientów.
  • Narzędzia do komunikacji promujące twoje oferty: Reklamę w miejscu sprzedaży, argumenty handlowe i regularną komunikację operacyjną dla zapewnienia najlepszych wyników.
Axxès oznacza stałą elastyczność i zdolność dostosowywania się do potrzeb partnerów handlowych.