SYSTEM ELEKTRONICZNEGO POBORU OPŁAT DROGOWYCH OD POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH: OFERTA EUROPEJSKA

Z AXXÈS KORZYSTAJ Z MAKSYMALNYCH ZNIŻEK U OPERATORÓW AUTOSTRAD!

Oferta europejska przeznaczona jest dla firm transportowych, prowadzących międzynarodową działalność. Nasz identyfikator elektronicznego poboru opłat B’moov umożliwia pojazdom ciężarowym i autobusom łatwe i przejrzyste uiszczanie opłat w punktach poboru opłat we Francji, Szwajcarii, Liechtensteinie, Niemczech, Belgii, Włoszech, Austrii, Polsce, na Węgrzech, w Hiszpanii, Portugalii, a także na mostach i w tunelach łączących Danię ze Szwecją (Øresund – Storebaelt). Za pomocą jednego identyfikatora OBU pojazdy ciężarowe mogą również dokonywać opłat za przejazd w Belgii lub w Niemczech. Axxès oferuje symulator sieci dróg objętych opłatą: Bmap. Jeżeli jeździsz głównie po autostradach na południu Europy, poznaj ofertę dla krajów śródziemnomorskich.

AXXÈS PROPONUJE RÓWNIEŻ PAKIET USŁUG, KTÓRE UPROSZCZĄ TWOJE DOSTAWY:

 • System abonamentowy
 • Geolokalizacja pojazdów i śledzenie dostaw w czasie rzeczywistym.
 • Parkingi strzeżone dostępne za pośrednictwem aplikacji, przeznaczonej dla kierowców pojazdów ciężarowych.
 • Symulator sieci objętych opłatą w Belgii i w Niemczech (Bmap).

Kim jest Axxès?

Poznaj nasze oferty i usługi

OPŁATACH DROGOWYCH W BELGII

INFORMACJE O OPŁATACH DROGOWYCH W BELGII

Za przejazd belgijską siecią (Viapass) o długości 6500 km pojazdy przewożące towary, których maksymalna dopuszczalna masa przekracza 3,5 tony, podlegają opłacie kilometrowej. Opłaty pobierane są w sieci drogowej w trzech regionach Belgii (Walonia, Flandria i Region Stołeczny Brukseli), a pojazdy muszą być obowiązkowo wyposażone w urządzenia pokładowe do poboru opłat (OBU)

Chcesz poznać przybliżony koszt opłat drogowych? Umożliwi ci to nasz symulator BMAP!

KONTROLE I RYZYKO GRZYWNY

W sieci dróg VIAPASS kontrole przeprowadzane są:

 • Za pośrednictwem stałych bramek, zamontowanych wzdłuż głównych dróg, wyposażonych w kamery i urządzenia do rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
 • Za pośrednictwem mobilnych kamer kontrolnych.
 • Za pośrednictwem pojazdów kontrolnych z upoważnionymi urzędnikami.

INFORMACJE O OPŁATACH DROGOWYCH W SZWAJCARII

W Szwajcarii pojazdy ciężarowe przewożące towary, a także przyczepy, których masa całkowita przekracza 3,5 tony, podlegają opłacie obliczanej na podstawie 3 kryteriów:

 • Kilometry przejechane na terenie Szwajcarii.
 • Dopuszczalna masa całkowita.
 • Emisje pojazdu.

Nasz identyfikator B’moov pozwala na uiszczanie opłat drogowych w Szwajcarii, Lichtensteinie i w Krajach Unii Europejskiej.


OPŁATACH DROGOWYCH W SZWAJCARII
OPŁATACH DROGOWYCH NA WĘGRZECH

INFORMACJE O OPŁATACH DROGOWYCH NA WĘGRZECH

Sieć dróg płatnych na Węgrzech jest zarządzana przez NUSZ (National Toll Collection Service) i obejmuje ona 6745 km autostrad i dróg krajowych. Pojazdy przewożące towary o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t podlegają opłacie objętej podatkiem VAT w wysokości 27%.

WYSOKOŚĆ OPŁATY NA WĘGRZECH ZALEŻY OD NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW:

 • Liczba przejechanych kilometrów.
 • Rodzaj drogi (autostrady i drogi krajowe).
 • Liczba osi pojazdu.
 • Kategoria pojazdu (A ≥ EURO 5; B= EURO 2 do 4; C ≤ EURO 1).
AXXÈS ZADBA O WSZYSTKO!

Zarejestruj się już teraz, a my zajmiemy się twoją rejestracją w węgierskiej sieci dróg. Skorzystaj z fakturowania w systemie abonamentowym.


INFORMACJE O OPŁATACH DROGOWYCH W POLSCE

Wszystkie pojazdy mechanicznej powyżej 3,5 t podlegają opłacie za przejazd w sieci dróg w Polsce. Jest ona zarządzana przez operatora krajowego SZEF KAS oraz 3 innych operatorów prywatnych.

POLSKI SYSTEM OPŁAT JEST MIESZANY:

 • „Otwarty” dla sieci e-Toll dzięki mikrofalowemu systemowi OBU (On Bord unit), certyfikowanemu przez Szef KAS.
 • „Zamknięty” dla sieci A1, A2 i A4 za pośrednictwem rejestratorów wideo do poboru opłat i technologii DSRC.

JAK OBLICZANA JEST WYSOKOŚĆ OPŁATY?

Kwota zależy od liczby przejechanych kilometrów, masy pojazdu i klasy emisji zanieczyszczeń EURO.

  OBSŁUGIWANA SIEĆ

 • A1 (Rusocin – Czerniewice).
 • A4 (Katowice – Kraków).
 • Sieć e-Toll.

OPŁATACH DROGOWYCH W POLSCE
OPŁATACH DROGOWYCH WE WŁOSZECH

INFORMACJE O OPŁATACH DROGOWYCH WE WŁOSZECH

Sieć koncesjonowana o długości ponad 6 tys. km jest zarządzana przez 25 spółek autostradowych. Istnieje kilka systemów poboru opłat:

 • System zamknięty: bramka przy wjeździe i wyjeździe. Koszt przejazdu jest proporcjonalny do przebytej odległości.
 • System otwarty: koszt jest ryczałtowy niezależnie od przebytej odległości.
 • System Free flow: umożliwiający pobieranie opłat bez barier fizycznych.

JAK OBLICZANA JEST KWOTA?

Płatność przez identyfikator OBU jest obowiązkowa we włoskiej sieci dróg. Kwota obliczana jest według 5 kryteriów:

 • Liczba przejechanych kilometrów.
 • Kategoria pojazdu.
 • Cennik.
 • System bramek.
 • Charakterystyka drogi.

JAK DZIAŁA VAT?

Sieć płatnych dróg we Włoszech objęta jest podatkiem VAT w wysokości 22%.

JAK NALICZANE SĄ ZNIŻKI?

Zniżki obliczane są na podstawie transakcji opłat drogowych, zrealizowanych w ciągu pełnego roku kalendarzowego, a kryteria ich stosowania zmieniają się z roku na rok, w zależności od decyzji państwa włoskiego, zarządzającego programem zniżek.

W niektórych sieciach naliczana jest dodatkowa zniżka 10% na transakcje nocne.

CONZORZIO

Aby osiągnąć we Włoszech obroty z opłat drogowych na poziomie 5 milionów euro i uzyskać w ten sposób maksymalny rabat, przedsiębiorstwa transportowe utworzyły Consorzio.

ZALETY AXXÈS:

Dołączenie do Consorzio Axxès:

 • Wszystkie dane związane z przejazdem we Włoszech (transakcje, identyfikatory, faktury) są dostępne w twojej strefie klienta.
 • Wyznaczony przedstawiciel Axxès odpowie na wszystkie twoje pytania.

INFORMACJE O OPŁATACH DROGOWYCH W NIEMCZECH

Niemiecka sieć poboru opłat drogowych jest największa w Europie. Pojazdy przewożące towary o masie całkowitej powyżej 7,5 t podlegają obowiązkowej opłacie.
Sieć podzielona jest na kilka systemów dróg:

 • Sieć „LKW Maut” obejmująca ponad 50 000 kilometrów dróg i autostrad.
 • Herrentunnel.

SPOSÓB PŁATNOŚCI:

Dwa sposoby uiszczania opłaty:

 • Ręcznie: po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej lub w terminalu w sieci autostrad.
 • Automatycznie: przez identyfikator OBU umieszczony w pojeździe.

JAK OBLICZANA JEST KWOTA OPŁATY:

Kwotę dla pojazdów ≥ 7,5 tony oblicza się na podstawie:

 • Masy zestawu jezdnego.
 • Liczby osi zestawu jezdnego wraz z przyczepą.
 • Klasy EURO pojazdu i ewentualnej obecności filtra cząstek stałych (należy przedstawić dokument CRP/PMK).
 • Łącznej liczby przejechanych przez pojazd kilometrów.

KONTROLE I RYZYKO GRZYWNY

Regularne kontrole w całej sieci przeprowadzane są na dwa sposoby.

 • Za pomocą bramownic nad drogami w całej sieci drogowej.
 • Przez mobilne zespoły B.A.G (Federalna Agencja Transportu Towarowego).

ZALETY AXXÈS:

Axxès zajmuje się fakturowaniem twoich przejazdów w niemieckiej sieci dróg. Dzięki jednemu identyfikatorowi, łatwemu w instalacji i obsłudze, możesz korzystać z całej niemieckiej sieci autostrad.

BEZ ZOBOWIĄZAŃ.

OPŁATACH DROGOWYCH W NIEMCZECH